ABOUT

ศูนย์รวม เครื่อง อะไหล่ Danfoss Inverter มีครบทุกรุ่น ย้อนหลัง 30 ปี VLT5000 VLT6000 VLT8000 FCM FCD FCP FC-101 FC-102 FC-202 FC-301 FC-302 FC-280 FC-051 VLT2800 VLT2900 VLT2000 VLT3000 VLT3500 สต็อคพร้อมส่งทันที ศูนย์ซ่อม Danfoss โดยเฉพาะ ซ่อมยี่ห้อเดียวเท่านั้น

จึงกล้ารับประกันงานซ่อม 6-12 เดือน เครื่องรุ่นปัจจุบัน ทุกเจ้าบอกซ่อมไม่ได้ แต่เรา ซ่อมได้ VLT5000 รุ่นยอดนิยม เรามีครบทุกรุ่น พร้อม โพรฟิบัส profibus โทรหาเราสิ 081-341-8470 หรือ a_eurotech@hotmail.com ทุกคำถาม มีคำตอบ รับประกันความพอใจ

Eurotech Automation

VLT5000 รุ่นยอดนิยม เรามีครบทุกรุ่น พร้อม โพรฟิบัส Profibus

VLT 5001175Z0031
VLT 5001175Z0032
VLT 5001175Z0033
VLT 5001175Z0034
VLT 5001175Z0035
VLT 5001175Z0036
VLT 5002175Z0037
VLT 5002175Z0038
VLT 5002175Z0039
VLT 5002175Z0040
VLT 5002175Z0041
VLT 5002175Z0042
VLT 5003175Z0043
VLT 5003175Z0044
VLT 5003175Z0045
VLT 5003175Z0046
VLT 5003175Z0047
VLT 5003175Z0048
VLT 5004175Z0049
VLT 5004175Z0050
VLT 5004175Z0051
VLT 5004175Z0052
VLT 5004175Z0053
VLT 5004175Z0054
VLT 5005175Z0055
VLT 5005175Z0056
VLT 5005175Z0057
VLT 5005175Z0058
VLT 5005175Z0059
VLT 5005175Z0060
VLT 5006175Z0061
VLT 5006175Z0062
VLT 5006175Z0063
VLT 5006175Z0064
VLT 5006175Z0065
VLT 5006175Z0066
VLT 5008175Z0067
VLT 5008175Z0068
VLT 5008175Z0069
VLT 5008175Z0070
VLT 5008175Z0071
VLT 5008175Z0072
VLT 5011175Z0073
VLT 5011175Z0074
VLT 5011175Z0075
VLT 5011175Z0076
VLT 5011175Z0077
VLT 5011175Z0078
VLT 5001175Z0116
VLT 5001175Z0117
VLT 5001175Z0118
VLT 5001175Z0119
VLT 5001175Z0120
VLT 5001175Z0121
VLT 5002175Z0122
VLT 5002175Z0123
VLT 5002175Z0124
VLT 5002175Z0125
VLT 5002175Z0126
VLT 5002175Z0127
VLT 5003175Z0128
VLT 5003175Z0129
VLT 5003175Z0130
VLT 5003175Z0131
VLT 5003175Z0132
VLT 5003175Z0133
VLT 5004175Z0134
VLT 5004175Z0135
VLT 5004175Z0136
VLT 5004175Z0137
VLT 5004175Z0138
VLT 5004175Z0139
VLT 5005175Z0140
VLT 5005175Z0141
VLT 5005175Z0142
VLT 5005175Z0143
VLT 5005175Z0144
VLT 5005175Z0145
VLT 5006175Z0146
VLT 5006175Z0147
VLT 5006175Z0148
VLT 5006175Z0149
VLT 5006175Z0150
VLT 5006175Z0151
VLT 5008175Z0152
VLT 5008175Z0153
VLT 5008175Z0154
VLT 5008175Z0155
VLT 5008175Z0156
VLT 5008175Z0157
VLT 5011175Z0158
VLT 5011175Z0159
VLT 5011175Z0160
VLT 5011175Z0161
VLT 5011175Z0162
VLT 5011175Z0163
VLT 5001175Z0233
VLT 5001175Z0234
VLT 5001175Z0235
VLT 5002175Z0245
VLT 5002175Z0246
VLT 5002175Z0247
VLT 5003175Z0257
VLT 5003175Z0258
VLT 5003175Z0259
VLT 5004175Z0269
VLT 5004175Z0270
VLT 5004175Z0271
VLT 5005175Z0281
VLT 5005175Z0282
VLT 5005175Z0283
VLT 5006175Z0293
VLT 5006175Z0294
VLT 5006175Z0295
VLT 5008175Z0305
VLT 5008175Z0306
VLT 5008175Z0307
VLT 5011175Z0317
VLT 5011175Z0318
VLT 5011175Z0319
VLT 5016175Z4090
VLT 5016175Z4091
VLT 5016175Z4092
VLT 5016175Z4093
VLT 5016175Z4094
VLT 5016175Z4095
FC 51
FC 102
FC 103
FC 202
FC 280
FC 302
MCD 100
MCD 201
MCD 202
MCD 500
Other special requests

CONTACT